לאחר רכישת הספר האלקטרוני בקופה:

 • הספר נוסף לרשימת המוצרים הדיגיטליים שרכשת בדף הספרייה שלי בחשבון המשתמש שלך. 
 • קישורים להורדה של הזמנה ספציפית מוצגים גם בדף פרטי הזמנה של ההזמנה הספציפית.
 • בנוסף, תוכל להוריד את הספר בלחיצה על הקישור המתאים המופיע בדוא"ל שתקבל על אישור הרכישה.

עם הצגת אישור הרכישה בסיום תהליך הקנייה בקופה, תוכל לעבור מייד לדף הספרייה שלי או לדף פרטי הזמנה ולהוריד את המוצר שרכשת. לחלופין, תוכל לבחור לגשת לדף הספרייה שלי או לדף פרטי הזמנה בפעם אחרת כדי להוריד את המוצר שרכשת במועד מאוחר יותר.

כדי לגשת לדף הספרייה שלי:

 • כדי לגשת לדף הספרייה שליעליך להתחבר לחשבונך באתר, בלחיצה על התחבר שבראש הדף (דסקטופ) או בלחיצה על שלושת הקווים (מובייל) ובחירה בפריט התחתון ביותר.
 • לחץ על הקישור הספרייה שלי בתפריט החשבון, הנפתח בלחיצה על תמונתך/צלמית שבראש כל דף (דסקטופ) או בלחיצה על שלושת הקווים (מובייל) ובחירה בערך הספרייה שלי תחת הפריט התחתון ביותר בתפריט (שם המשתמש שלך).
 • בחלק החשבון שלי:
  • אם את/ה נמצא באחד מדפי החשבון שלי, בתפריט החשבון שלי בצד ימין (דסקטופ) או בראש הדף (מובייל), בחר באפשרות הספרייה שלי כדי לעבור לדף הספרייה שלי.
  • בדף לוח בקרה שבחלק החשבון שלי, תוכל גם ללחוץ על האיקון הספרייה שלי, בחלק המרכזי.

כדי לגשת לקישורי הורדה בדף פרטי הזמנה:

 • היכנס לדף ההזמנות שלי.
  • בלחיצה על הקישור ההזמנות שלי בתפריט החשבון, הנפתח בלחיצה על תמונתך/צלמית שבראש כל דף (דסקטופ) או בלחיצה על הערך התחתון בתפריט הנפתח בלחיצה על שלושת הקווים (מובייל).
  • בחלק החשבון שלי, בלחיצה על הקישור הזמנות בתפריט החשבון שלי בצד ימין (דסקטופ) או בראש הדף (מובייל).
  • בדף לוח הבקרה בחלק החשבון שלי, בלחיצה על האיקון הזמנות.
 • בדף ההזמנות שלי, לחץ על הכפתור הצגה של ההזמנה הרלוונטית.
 • בחלק העליון של דף פרטי ההזמנה מוצגים קישורי ההורדה הרלוונטיים להזמנה זו.

 מבנה רשימת הספרייה שלי:

 • בדף הספרייה שלי מופיעה רשימה של כל המוצרים הדיגיטליים שקנית ב'בית אוצר'. הרשימה ממוינת לפי תאריך ההזמנה מהמוקדם למאוחר. 
 • הורדה – אם לספר כמה אפשרויות הורדה (למשל, הורדה של פורמט ePub והורדה של פורמט Kindle), תוצג שורה (דסקטופ) או בלוק (מובייל) לכל אפשרות הורדה. אפשרות ההורדה תצוין בכיתוב שעל הכפתור הכתום הנמצא בעמודה הורדה (דסקטופ) או בשורה הורדה (בבלוק של אפשרות ההורדה במובייל).
 • מספר ההורדות שנותרו – אם לאפשרות ההורדה הוקצו מספר הורדות קצובות, מספר ההורדות שנותרו מצוין בעמודה בשם זה (דסקטופ) או בשורה עם כיתוב זה (מובייל). אם מופיע הסימן ∞ (אינסוף), אין הגבלה על מספר ההורדות. אם מופיע המספר 0 – מכסת ההורדות נוצלה במלואה ואי אפשר להוריד יותר את המוצר באפשרות ההורדה הספציפית הזו. הערה: אם מכסת ההורדות נוצלה במלואה, השורה (או הבלוק במובייל) של אותה אפשרות הורדה (מבין אפשרויות ההורדה של הספר) ייעלמו מהדף הספרייה שלי. שורה/בלוק עם המספר 0 יופיעו רק בפירוט הורדות שבדף פרטי הזמנה.
 • יפוג תוקף ביום – אם להורדות נקבע תאריך תוקף, הוא יצוין בעמודה זו (דסקטופ) או בשורה זו (מובייל).

הורדת הספר האלקטרוני:

 • להורדת הספר, לחץ על הכפתור הכתום שעליו מצוינת אפשרות ההורדה הרצויה בעמודה הורדה (דסקטופ) או בשורה הורדה (בבלוק של אפשרות ההורדה במובייל).
 • במקרים רבים, תופיע כעת הודעה שתשאל אם ברצונך לשמור על הקובץ או לפתוח אותו ביישום לפי בחירתך. במקרים אחרים, הקובץ ייפתח באופן אוטומטי בתוכנת קריאה, אם מותקנת כזו במחשב או במכשיר שלך. ההתנהגות בעת ההורדה נקבעת בהגדרות הדפדפן שלך או בהגדרות האפליקציות במכשיר שלך.
 • שים לב: אי אפשר להוריד מוצרים שמכסת ההורדות שלהם נוצלה, כלומר מוצרים שבעמודה (דסקטופ) או בשורה (מובייל) מספר הורדות שנותרו של אפשרות ההורדה הרלוונטית מופיע 0.

הורדת הספר האלקטרוני מהדוא"ל על אישור הרכישה:

 • בכל עת, אפשר להוריד את הספר שרכשת מהדוא"ל על אישור הרכישה שנשלח אליך. לשם כך, יש ללחוץ על הקישור של אפשרות ההורדה הרצויה בעמודה הורדה. שים לב: הקישור בעמודה מוצר מפנה לדף של אותו מוצר באתר.
 • אם אינך מחובר לחשבונך באתר, תופנה לדף ההתחברות ולאחר ההתחברות תופנה לדף לוח בקרה בחלק החשבון שלי. כעת ניתן לגשת לדף הספרייה שלי או לדף פרטי ההזמנה של ההזמנה הרלוונטית (כמוסבר לעיל) או לחזור לדוא"ל, כדי להוריד את הספר.
 • אם מסכת ההורדות נוצלה, הורדת הספר לא תתאפשר ותוצג ההודעה הגעת למגבלת ההורדות עבור קובץ זה.