ההזמנות שלך מופיעות בדף הזמנות בחלק החשבון שליכדי להציג את הזמנותיך, עליך להתחבר לחשבונך באתר, בלחיצה על התחבר שבראש הדף (דסקטופ) או בתחתית התפריט הנפתח בלחיצה על שלושת הקווים (מובייל).

אפשר לגשת לדף הזמנות:

  • בלחיצה על הקישור ההזמנות שלי בתפריט החשבון, הנפתח בלחיצה על תמונתך/צלמית שבראש כל דף (דסקטופ) או בלחיצה על הערך התחתון בתפריט הנפתח בלחיצה על שלושת הקווים (מובייל)
  • בחלק החשבון שלי, בלחיצה על הקישור הזמנות בתפריט החשבון שלי בצד ימין (דסקטופ) או בראש הדף (מובייל)
  • בדף לוח הבקרה בחלק החשבון שלי, בלחיצה על האיקון הזמנות.

בדף הזמנות:

  • לצפייה בהזמנה ספציפית, יש ללחוץ על הקישור הצגה הנמצא בעמודה פעולות בשורה של ההזמנה (דסקטופ) או בתחתית בלוק ההזמנה (מובייל), כדי לעבור לדף פרטי ההזמנה.

בדף פרטי ההזמנה אפשר:

  • לצפות בפרטי ההזמנה.
  • להוריד ספרים אלקטרוניים, אם ההזמנה כוללת כאלו, בלחיצה על הכפתור הכתום המציין את אפשרות ההורדה הרצויה. ההורדה אינה אפשרית עוד כאשר מספר ההורדות שנותר הוא 0.
  • לעקוב אחר משלוח הפריט: אם הפריטים שהוזמנו נשלחו, יופיעו פרטי המשלוח בראש ההזמנה, ולצידם הכפתור מעקב הזמנה, המאפשר לעבור לאתר חברת המשלוחים ולעקוב אחר המשלוח.
  • להזמין את ההזמנה שוב, בלחיצה על הכפתור הכתום הזמנה חוזרת בתחתית ההזמנה.