אישה מטורפת/גליה אבן-חן

אישה מטורפת

נקה
אצל/אורי ניסן גנסין

אצל

נקה
בטרם/אורי ניסן גנסין

בטרם

נקה
בינותיים/אורי ניסן גנסין

בינותיים

נקה
עטיפת הספר 'הדיבוק' מאת ש. אנ-סקי

הדיבוק

נקה
הטווס מסילוואן/עלמה גניהר

הטווס מסילוואן

נקה
הרצח המסתורי - חוברת א' בספריית הבלש - ב. חבקוק/שלמה בן-ישראל/דוד תדהר

הרצח המסתורי

נקה
העטיפה של הספר חורבן בית צדיק/י

חורבן בית צדיק

נקה