תיאטרון ישראלי בעידן טלוויזיוני/דן אוריין
תיאטרון ישראלי בעידן טלוויזיוני/דן אוריין

תיאטרון ישראלי בעידן טלוויזיוני

כיצד השפיעה הטלוויזיה על התיאטרון בישראל? כדי לענות על השאלה סוקר הספר את ההיסטוריה של הטלוויזיה בישראל כנגד התמורות שחלו במקביל ברפרטואר התיאטרון, ממפה את השונה והמשותף ומציע מתודולוגיה לחקר התופעה. בחלקו השני, מתמקד הספר בתיאטרון נשים טלוויזיוני ובעיקר ביצירתן של המחזאיות עדנה מזי"א וענת גוב, כשהוא בודק את האסתטיקה החדשה שהן מציעות. בחלק זה נבחנת ההשפעה של המחזאיות על מרכז השדה התיאטרוני ועל היווצרותה של אופוזיציה בשוליים הניסיוניים.

עברית יוני 2017
יוני 2017978-965-7701-10-2 549kB 986kB
נקה
מק"ט: אוריין-תיאטרון-טלוויזיוני קטגוריות: ,
תיאור

תיאטרון ישראלי בעידן טלוויזיוני הוא סיכום מחקר חלוצי. חלקו הראשון של הספר מציע תיאור של תופעה תרבותית חדשה ומתודולוגיה של דיון בדרמה בעידן הטלוויזיוני בישראל. בין היתר מפורט בו על המשותף, השונה והמשתנה בדרמה התיאטרונית והטלוויזיונית מאמצע המאה העשרים ואילך; על ההיסטוריה של התפתחות הטלוויזיה בישראל; על השינויים שחלו במקביל ברפרטואר התיאטרון; ועל התמורות שחוללה הטלוויזיה בשדה התיאטרון. במרכז הספר מוצעת מתודולוגיה של מחקר על השפעות הטלוויזיה על התיאטרון. פרק מיוחד מוקדש להשוואת דרכי ההיצג השונות של ה"אחרים" – יהודים דתיים, יהודים מזרחים, ערבים והומוסקסואלים – בתיאטרון ובטלוויזיה.

חלקו השני של הספר מוקדש לתיאטרון נשים טלוויזיוני, דרך הצגותיהן של עדנה מזי"א וענת גוב – שתי מחזאיות, שהשפיעו ומשפיעות על "מרכז" השדה התיאטרוני. מזי"א וגוב שינו ומשנות את תוכני הרפרטואר התיאטרוני ואת דרכי הצגתו ומציעות אסתטיקה חדשה שניכרת בנרטיבים "נשיים", במבחר הדמויות ובדרכי עיצובן, בשינויים ז'אנריים, בסוציוסמיוטיקה ובסוציולינגוויסטיקה. שינויים אלה מטמיעים את מאפייני התרבות הטלוויזיונית בעיקר על הבמות ה"גדולות"; ומנגד נוצרת אופוזיציה "מתגוננת" ומחדשת ב"שוליים" של השדה התיאטרוני, שגם מסגלת לתיאטרון הניסיוני אסתטיקה המאמצת מאפיינים של התרבות הטלוויזיונית.

על המחבר