ההסבר להלן נועד להביא לקוראינו הסבר בשפה יומיומית על השימוש המותר ועל השימוש האסור באתר ובספרים האלקטרוניים שתורידו ממנו בחינם או בתשלום. נוסח רשיון השימוש המלא והמחייב מופיע בתקנון האתר. בכל מקום בו קיימת אי-התאמה בין האמור להלן לבין האמור בתקנון, יש לפעול בהתאם לתקנון.

בכל שאלה בנושא, הנכם מוזמנים לפנות אלינו במייל.

אתר:

 • תוכני האתר שייכים ל'בית אוצר' ו/או לבעליהם, כמצוין באתר.
 • אין להעתיק ו/או להשתמש בתוכני האתר, ללא קבלת רשות מראש בכתב מאת 'בית-אוצר' ו/או מאת בעלי הזכויות, אלא אם כן צוין ליד תוכן זה או אחר שהדבר מותר. בכל מקרה יש לפעול בכפוף לרשיון המצוין (למשל רשיון CC – ייחוס-שיתוף זהה).

ספרים אלקטרוניים:

הערה: האמור להלן מתייחס הן לספרים אלקטרוניים שהורדו בשלמותם והן לקטעים מהספרים המוצעים למשתמשי האתר כדוגמית. לשם הנוחות, כולם מכונים להלן "ספרים".

שימוש פרטי בלבד

הספרים המוצעים באתר, בין אם להורדה בחינם ובין אם לרכישה, מיועדים לשימוש פרטי בלבד. אין לבצע בהם שימוש מסחרי כלשהו, כלומר שימוש שבגינו תתקבל הכנסה כלשהי, ישירות או בעקיפין ו/או שימוש שיש בו משום הפצה ברבים (כמו למשל הקרנה בציבור, או הפצה במספר רב של מסופים). לקבלת רישיון שימוש מסחרי יש לפנות אלינו.

שימוש אישי בלבד

הספרים נועדו לשימושו האישי של הלקוח שהוריד את הספר האלקטרוני וששמו וכתובת הדוא"ל שלו שובצו בספר, בין אם הוא רכש את הספר, הוריד אותו בחינם או הוריד אותו באמצעות שובר מתנה. ללקוח זה מוענק הרישיון לשימוש בספר, והוא המשתמש המורשה.

המשתמש המורשה יכול להשתמש בספר במספר בלתי מוגבל של קוראים כמו למשל: מחשב אישי (נייח או נייד), טבלט, טלפון חכם וקוראים כמו קינדל או כל מכשיר אחר שבו אפשר לקרוא את קובצי הספרים האלקטרוניים שלנו, ובלבד שמכשירים אלו שייכים לו.

העתקת תוכן הספר

 • אלא אם כן צוין אחרת בדף זכויות היוצרים בספר, התכנים של הספרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים. אין לשכפל, להעתיק, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, או להפיץ בכל דרך או אמצעי – אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, את תוכן הספר במלואו או בחלקו, ללא רשות מראש בכתב מאת 'בית-אוצר' ו/או מאת בעלי הזכויות.
 • למשתמש המורשה, שמורה הזכות להשתמש בתוכן בהתאם לכללי השימוש ההוגן, כמו למשל ציטוטים לצורך ביקורות או כתיבת מאמר לימודי.

הפצה בלתי מורשית

 • המשתמש המורשה אינו רשאי להעביר את הספרים האלקטרוניים לצדדים שלישיים, לרבות חברים, מכרים, עמיתים לעבודה, חברות מסחריות וספריות.
 • המשתמש המורשה אינו רשאי בשום פנים ואופן להפיץ את הספרים באמצעות האינטרנט ו/או רשת שיתוף קבצים ו/או על גבי מדיה דיגיטלית כמו למשל תקליטור, כרטיס זיכרון או דיסק-און-קי.
 • העברה או הפצה שכזאת, יש בה הפרה של זכויות יוצרים והמפר יהיה חשוף לתביעות משפטיות.

גיבוי ואחסון

עותקי גיבוי ואחסון בהתקני מדיה דיגיטלית פיזיים:

 • למשתמש המורשה מותר ליצור עותקים של הקובץ למטרות גיבוי בלבד.
 • כמו כן, מותר לו לאחסן את עותקי הגיבוי בהתקנים נוספים להתקנים המשמשים לקריאת הספר, כמו למשל במדיה דיגיטלית (דיסק-און קיי, תקליטור, כרטיס זיכרון וכד') ובלבד שהתקנים אלו שייכים לו ונמצאים ברשותו.
 • אין לאפשר לאחרים להשתמש בהתקנים אלו.
 • להגנה מפני שימוש במקרה של גנבה, מומלץ להגן על הקובץ ועל הספרייה בה מאוחסן הקובץ באמצעות סיסמה.

אחסון בענן / שרתים:

 • למשתמש המורשה מותר לשמור עותקי גיבוי בענן או בשרת, לצורכי גיבוי או לצורך העברה בין הקוראים שברשותו ובלבד שנקט בכל האמצעים למנוע גישה של צד ג' להתקנים אלו ושימוש לרעה בהם.
 • בשירות ענן, יש להגדיר חשבון ענן פרטי ולא שיתופי (ב-Google Drive, לדוגמה, יש להגדיר רק את המשתמש המורשה כבעלים של הספרייה בה מאוחסן הקובץ).
 • בשרתים, יש לחסום בסיסמה את הספרייה בה מאוחסן הקובץ בשרת. לתשומת לב: העלאת הקובץ לשרת באמצעות FTP מאובטח אינה מבטיחה שהספרייה שאליה הועלה הקובץ אכן מאובטחת.

הערה חשובה: על המשתמש המורשה לנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח כי עותקי הגיבוי שאחסן לא יגיעו לידיים לא מורשות. בכל מקרה של הפצה המנוגדת לתנאי הרשיון, המשתמש המורשה יהיה חשוף לתביעות משפטיות.

שינוי הקבצים

 • הרישיון אינו מתיר למשתמש המורשה לבצע שינוי בקובץ, לרבות הנדסה לאחור, שינוי מבנה הספר או הסרת ההגנות הגלויות או הנסתרות של הקובץ.
 • כל שינוי בתוכנו של הספר מהווה עיוות היצירה, ומשום כך יש בו משום הפרת זכויות היוצרים של המחבר, או של בעלי הזכויות ביצירה.
 • שינוי הקובץ עצמו מהווה גם הפרת זכויות יוצרים של 'בית אוצר' כמפיקי המהדורה האלקטרונית.
 • שינויים שיבוצעו, ייתכן שייגרמו לכך שאי אפשר יהיה לקרוא את הספר. במקרה כזה, לא יסופק קובץ חדש ותקין.
 • ספרים מסוימים כוללים קטעי קוד שלא יאפשרו קריאה של קובץ שטופל או הועבר לצד ג'.
 • אתר 'בית אוצר' לא יהיה אחראי לקובץ שעבר שינוי.